0913 476739 091 35 36 461

-  Phần mềm SMS hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các giao dịch mua bán một cách nhanh nhất;

- Giúp doanh nghiệp ra những quyết định chiến lược kinh doanh một cách hiệu quả theo từng thời điểm;

- Nắm bắt tức thời thông tin hàng tồn kho; thông tin khách hàng ; tình hình công nợ; 

- Giải quyết các đơn hàng một cách nhanh chóng và chính xác thu hút khách hàng tham gia vào hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp; 

- SMS hỗ trợ cho kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp; 

- Cung cấp các báo cáo phân tích một cách chi tiết, đặc thù theo nhu cầu của doanh nghiệp 

- SMS được kết nối đọc dữ liệu từ cân điện tử, máy quét mã vạch, máy tính tiền và  được phân quyền bởi người quản trị hệ thống đem lại sự an toàn và bảo mật dữ liệu cho doanh nghiệp  

- Chi phí thấp nhất cho nhiều người dùng trên mạng với tính năng phân quyền và bảo mật dữ liệu.

- SMS sử dụng công nghệ tiên tiến .Net, SQL Server 2005 

Các chức năng chính

1. Quản lý thông tin khách hàng  

Lịch sử tham gia vào hệ thống kinh doanh ; 

Chính sách kinh doanh (Các loại chiết khấu, chỉ tiêu bán hàng, hình thức nợ.            

Bảng giá của từng khách hàng; nhóm khách hàng: Thiết lập giá bán một cách tự động; 

Thiết lập chế độ hạn mức tín dụng (diễn biến và hạn mức công nợ); 

Chế độ chiết khấu theo từng khách hàng.  Nhắc nợ... 

  2. Quản lý đơn đặt hàng: 

Thiết lập đơn đặt hàng; 

Theo dõi các đơn đạt hàng chưa thực hiện; 

Theo dõi các đơn đặt hàng đă thực hiện; 

Các đơn đặt hàng theo nhóm sản phẩm; 

  3. Quản lý bán hàng: 

Lập phiếu bán hàng trực tiếp hoặc kế thừa từ đơn đặt hàng; 

Thiết lập bảng giá bán tự động;  

Hiển thị tính năng nhắc nợ nếu đơn hàng hoặc công nợ hiện tại vượt hạn mức tín dụng cho phép.. In phiếu bán hàng. In phiếu xuất kho... 

  4. Quản lý nhân viên bán hàng / dịch vụ

Nhân viên phụ trách khách hàng/ khu vực/tỉnh TP ; 

Đơn hàng; phiếu xuất hàng ; 

Kinh doanh theo ngày/ tuần/ tháng... 

  5. Quản lý sản phẩm 

Quản lý sản phẩm bán theo thương hiệu / công ty. 

Thương hiệu / Sản phẩm bán nhiều nhất theo tuần/tháng/quí/năm... 

Quản lý lãi/lỗ trên đơn vị sản phẩm/khách hàng/ nhân viên kinh doanh... 

6. Lập danh mục sản phẩm / danh mục kho

7. Quản lý đăng nhập – phân quyền người dùng: 

Quản lý người sử dụng; 

Phân quyền cho người sử dụng/ nhóm người sử dụng 

Báo cáo

Các mẫu báo cáo cơ bản... 

Mẫu báo cáo do Viễn Nam đề xuất


Yêu cầu tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật về phần mềm quản lý bán hàng SMS vui lòng liên hệ:

Mr. Tăng Minh Anh Trí

Điện thoại: 0913684707
Email: [email protected]
Yahoo: anhtri123


Copyright @ 2014 Viễn Nam. All rights reserved