0913 476739 091 35 36 461

IBM vượt mặt Google với chiếc máy tính lượng tử đám mây đầu tiên trên thế giới

May 07 , 2016

IBM đã đi trước gã khổng lồ Google một bước, với việc công bố dịch vụ đám mây dựa trên nền tảng máy tính lượng tử, cung cấp khả năng...

Công ty Cổ phần xây dựng đầu tư - Phát triển thế giới Năng Lượng Xanh GCA

Nov 26 , 2014

Thiết kế website Công ty Cổ phần xây dựng đầu tư - Phát triển thế giới Năng Lượng Xanh GCA

load

Copyright @ 2014 Viễn Nam. All rights reserved